• Số 57 tổ 4 Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Chứng nhận

Các chứng nhận mà cơ sở thịt sấy Yến Phương được cấp phép từ bộ y tế  cấp phép đủ điều kiện VSAT thực phẩm

Thịt sấy Yến Phương - Thịt trâu gác bếp - thịt lợn gác bếp
Thịt sấy Yến Phương - Thịt trâu gác bếp - thịt lợn gác bếp
Zalo
favebook
favebook
097.609.2264